PRZYKŁADY TEKSTÓW


NR 1

Anna Nowak i Jan Kowalski
mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. .....................................
na Ceremonię Sakramentu Małżeństwa,
którego udzielą sobie dnia ................ o godzinie ..............
w Kościele ...........................
Po ceremonii miło nam będzie gościć Państwa na przyjęciu weselnym
w Restauracji ........................ w .........................

   NR 2

Anna Nowak i Jan Kowalski
z radością pragną zaprosić

Sz. P ................................................

na swój ślub, który odbędzie się w dniu .....................
o godzinie .......... w Kościele ............................
Po ceremonii, w imieniu Rodziców i własnym, serdecznie
zapraszamy na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w ....................................................

  NR 3

Dnia .......................... roku o godzinie ........
w Urzędzie Stanu Cywilnego w ........................... odbędzie się ślub
Anny Nowak i Jana Kowaskiego
Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą, gdy

Sz.P. .............................................................

uroczystości tej obecnością swoją wspaniałości przydadzą.
Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie, które odbędzie się w Restauracji..........................

  NR 4

Anna Nowak i Jan Kowalski
mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. .............................................................

na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się dnia ...................... roku o godzinie .......
w Kościele...........................................................
Po ceremonii Zaślubin miło nam będzie
gościć Państwa na przyjęciu weselnym, które odbędzie się
w Restauracji ........................................

  NR 5

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

Anna Nowak i Jan Kowalski

serdecznie zapraszają

Sz. P. .............................................................

na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się ....................... roku o godzinie ................
w Kościele ...................................

  NR 6

Wszem i wobec, i każdemu z osobna,
wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską

Anna Nowak i Jan Kowalski

Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni.

Owe Zaślubiny przed Bogiem powagą Kościoła potwierdzamy
................................... roku,
gdy dzwony wybiją godzinę ..........
w Kościele ................................

  NR 7

Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!”

Anna Nowak i Jan Kowalski

Serdecznie zawiadamiają, że dnia ............... roku o godzinie .........
obrączki sobie założą i Mendelsona wysłuchają podczas Mszy Świętej
w Kościele ................................

Na uroczystość zaślubin zapraszają

Rodzice i Narzeczeni.

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć

Sz. P................................................................

na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w ....................................................................

  NR 8

Z przyjemnością zawiadamiamy, że

Anna Nowak i Jan Kowalski

postanowili wspólnie wędrować przez życie.

Uroczysty wymarsz do tej długiej i trudnej wędrówki

do spokojnej jesieni życia nastąpi

dnia …................... roku, o godzinie …................

z Kościoła …...............................................

O wzięcie udziału w tej pięknej chwili proszą

Sz. P. ...................................

Rodzice i narzeczeni

Po uroczystości kościelnej milo nam będzie gościć Sz.P.

na przyjęciu weselnym, które odbędzie się

w ….........................................................................

  NR 9

Anna Nowak i Jan Kowalski

Z radością zawiadamiamy, 
że ...............................roku,
o godzinie .............
w Kościele...........................................
odbędzie się uroczystość naszych zaślubin,
na którą wraz z rodzicami serdecznie zapraszamy

Sz. P. ........................................

Jako, że pierwsze godziny naszego małżeństwa 
pragniemy spędzić w gronie przyjaciół, 
będziemy zaszczyceni,
jeśli zechcą się SZ.P. do nich zaliczyć 
i swoją obecnością uświetni przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji.........................................................................

  NR 10

Pełna szczerych chęci i ochoty
Anna Nowak
oraz Bogu ducha winien
Jan Kowalski
ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,
wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu,
postanowili swój związek do rangi Małżeństwa podnieść.
Uroczystość ta odbędzie się dnia .......................... roku o godzinie .................
w Kościele .......................................
Serdecznie zapraszamy
Sz. P.........................................................
do dzielenia tej radości z nami.

Narzeczeni i Rodzice

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. 
na przyjęciu weselnym w restauracji ..................................................

  NR 11

Gdy na kartkach kalendarza ukaże
się data .................... rok, a wskazówki
zegara godzinę ........... wskażą natenczas

Anna NowaK i Jan Kowalski

miłość, wierność i uczciwość małżeńską
ślubować sobie będą w Kościele ...............................,
na którą to uroczystość honor wielki
zaprosić mają

W.P. .....................................................

Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w ........................................

  NR 12

Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy

Anna Nowak i Jan Kowalski

oskarżonych o miłość wzajemną 
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu,
skazując obydwoje na karę dożywotniego związku małżeńskiego.
Wyrok sądu jest prawomocny i nie podlega rewizji.
Ogłoszony zostanie dnia ................... roku o godz. ........
w Kościele.............................................

Nie zdający sobie sprawy
z powagi chwili
Narzeczeni

Nie biorący za nic
odpowiedzialności
Rodzice

Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w..................................

  NR 13

Ilu przyjaciół mamy, wszystkich serdecznie zapraszamy
żeby nikogo nie było brak,
kiedy będziemy mówili „Tak ”

Anna Nowak & Jan Kowalski

serdecznie zapraszają

W.P. ................................................................


na uroczystość przyjęcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się ...........................roku, o godzinie ....................
w ............................................

  NR 14

Anna Nowak i Jan Kowalski

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić

Sz. P............................................

w imieniu Rodziców i własnym
na uroczystą Mszę Świętą, podczas której w obliczu Boga i ludzi
ślubować sobie będą miłość, wierność i uczciwość małżeńską
............................................. roku o godzinie ......................
w Kościele .......................................

Po ceremonii zaślubin miło nam będzie gościć Sz.P.
na przyjęciu weselnym w...............................

  NR 15

Teatr Umyślnie Straconej Wolności
zaprasza na przedstawienie pod tytułem:
„A potem żyli długo i szczęśliwie”
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.

Premiera: ................................... roku

Obsada w rolach głównych:
Panna Młoda: Ann Nowak
Pan Młody: Jan Kowalski

w pozostałych rolach udział biorą:
Rodzice, Ksiądz, Świadkowie, Goście, Widzowie i Gapie

Akt I – „Dla Duszy”
Ślub Kościelny............................, godz. .........................
w Kościele .......................................................
Akt II – „Dla Ciała”
Przyjęcie Weselne w .........................................
Akt III – „Noc Poślubna”
Bez udziału widowni

  NR 16

Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna
Imię i Nazwisko Panny Młodej
chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony
Imię i Nazwisko Pana Młodego
powiedział sobie: "Chcę takiej Żony!"

Chodził, przytulał, kwiatki kupował, kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała, miłość do chłopca odwzajemniała.
Jak zwyczaj każe się zaręczyli, ślub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem ślubować będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!
A ceremonia miejsce mieć będzie
w kościele p.w. Św. ............ przy ul. .................... w ................
dnia................. roku o godzinie ...............
By blasku dodać uroczystości, pragniemy widzieć wśród naszych gości!
Sz.P. .............
A tuż po ślubie już jako ................
w ............... w ........ podejmiemy Was – Gości
Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do dnia ....................... roku
Imię Młodej: 601 000 000,Imię Młodego: 601 000 000

Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie!
Narzeczeni wraz z Rodzicami