PRZYKŁADY TEKSTÓW

  NR 1

Mamy zaszczyt zaprosić
Sz.P. …………………………………………………
Na uroczystość
PIERWSZEGO PEŁNEGO
UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ
Naszej córki

...............................
która odbędzie się
dnia ......................... o godz. ..............
w kościele .......................

Rodzice

  NR 2

Wraz z moimi Rodzicami
Serdecznie zapraszam
Sz.P…………………………………………………………………..
Do udziału w tak ważnej
i doniosłej dla mnie uroczystości
Przyjęcia Sakramentu
Pierwszej Komunii Świętej,
która odbędzie się
dnia .................. o godz. .............
w kościele .................................

podpis

  NR 3

Serdecznie zapraszamy
Na uroczystość

Przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej
Naszej córki ………………………………
Która odbędzie się
Dnia…………………………. O godz. …………………………
W kościele ………………………………………………………….

Rodzice

  NR 4

........................................
wraz z Rodzicami
z radością pragnie zaprosić
Sz.P. ......................................................................
na uroczystość przyjęcia
Sakremantu Pierwszej Komunii Świętej,
która odbędzie się
dnia ............... o godz................
w kościele ..............................

Po uroczystości kościelnej zapraszamy na przyjęcie
do restauracji ...............................................

  NR 5

Pragnąc wspólnie radować się

z uroczystości przyjęcia przez naszą córkę

.....................

Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej,

serdecznie zapraszamy Sz.P. ...........................

do udziału we Mszy Świętej w Kościele............................

w dniu .....................roku o godzinie ..............

Po uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie komunijne Do Restauracji

Rodzice